Besluit van 22 mei 2019 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht. De wijziging houdt verband met noodzakelijk
periodiek onderhoud en het herstel van enkele gebreken.