Uitspraak Raad van State over programma aanpak stikstof 2015-2021

De Raad van State oordeelt over vergunningen die de provincie Noord-Brabant heeft verleend voor het exploiteren, uitbreiden en wijzigen van 6 verschillende agrarische bedrijven. Kernvraag hierbij is of het programma aanpak stikstof 2015-2021 in lijn is met Europese richtlijnen.