Crisisheffing, genietingsmoment compensatiebetaling 30%-regeling

Toelichting op intrekking beroep in cassatie van 25 maart 2019, nr. 2019-0000044791, op het niet instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van Hof Amsterdam van 12 februari 2019, nr. 17/00595, ECLI:NL:GHAMS:2019:533.