SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen juli 2019

Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Publicatie Staatscourant nr. 37266, dd. 5 juli 2019.