Intrekking beroep: Samenloopvrijstelling

Toelichting op intrekking beroep in cassatie van 9 augustus 2019, nr. 2019-0000126489, tegen Hof Arnhem-Leeuwarden 14 mei 2019, nr. 18/00617, ECLI:NL:GHARL:2019:4125.