Intrekking beroep: verwevenheden

Toelichting op intrekking beroep in cassatie van 1 augustus 2019, nr. 2019-0000124539, tegen Hof Arnhem-Leeuwarden 2 april 2019, nr. 18/00106, ECLI:NL:GHARL:2019:2888.