Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit, het Invoeringsbesluit Omgevingswet en enkele andere besluiten. Het besluit richt zich op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen.