Wijziging Bbft 2019 ivm de doorberekening in het jaar 2020

Minister Hoekstra van Financiën biedt mede namens minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de Eerste en Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening vanaf 2020.