Besluit harmonisatie milieuzones

Besluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Kentekenreglement. Het gaat om de vaststelling van de harmonisatie van milieuzones.