Ontwerpbesluit instelling Adviescollege Veiligheid Groningen

Dit ontwerpbesluit regelt de instelling van het Adviescollege Veiligheid Groningen. Dit Adviescollege adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de regels voor versterking van gebouwen in relatie tot de veiligheid en de uitvoering.