Ontwerpbesluit Wijziging van het Besluit bodemkwaliteit PFAS

Minister Van Veldhoven antwoordt op vragen van de Eerste Kamer over het ontwerpbesluit voor wijziging van het besluit Bodemkwaliteit. Het ontwerpbesluit staat in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS.