Ontwerpbesluit wijziging Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en Reglement rijbewijzen

Het ontwerpbesluit wijzigt het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw) en het Reglement rijbewijzen. De voorgestelde wijziging houdt verband met rijonderricht en rijexamens. Het gaat om uitbreiding van de instellingsgehandicaptenparkeerkaart, de verlaging van de minimumleeftijd voor het besturen van bepaalde motorrijtuigen en het gebruik van alternatieven voor spiegels. Bij het ontwerpbesluit zit ook de ontwerpnota van toelichting.