Geen cassatie in zaak belastingrente buitenlands belastingplichtige

Toelichting op intrekking beroep in cassatie van 16 december 2019, nr. 2019-0000205770, n.a.v. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 26 september 2019, nr. 18/00613, ECLI:NL:GHSHE:2019:3541.