Besluit van 13 december 2019 tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit

Besluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit. De wijziging houdt verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS.