Subsidiebesluit Venture Challenge programma 2019

Besluit op een verzoek van de stichting TKI LSH om subsidie voor het Venture Challenge programma.