Ontwerpbesluit vaststelling bedragen per eenheid Provinciefonds 2018

De bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het provinciefonds over 2018 zijn opgenomen in dit ontwerpbesluit.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken vanaf 13 februari 2020 hun zienswijze hierop geven. Daarna worden de bedragen op de gebruikelijke wijze vastgesteld. Deze openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) wordt gevolgd op grond van de Financiële verhoudingswet (art. 9, 2e lid).