Besluit aanvraag aanbodkanaal L11Alaaf

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een besluit op de aanvraag om het nieuwe aanbodkanaal L11Alaaf te mogen verspreiden.

Besluit L11Alaaf (PDF | 9 pagina's | 1,9 MB)

Advies Commissariaat voor de Media over de aanvraag (PDF | 4 pagina's | 203 kB)

Advies Raad voor Cultuur over de aanvraag (PDF | 3 pagina's | 74 kB)

Kennisgeving besluit L11Alaaf

Het definitieve besluit van minister Slob bevat de goedkeuring voor verspreiding van L11Alaaf. Op 13 maart 2020 is in de Staatscourant kennisgegeven van de zakelijke inhoud van het besluit. Het besluit wordt ook toegezonden aan de belanghebbenden die bij het ministerie bekend zijn, onder wie de Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) als aanvrager.

Beroep instellen tegen besluit

Een belanghebbende kan vanaf 13 maart 2020 gedurende 6 weken tegen het besluit beroep instellen bij:

Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam