Nota van toelichting bij ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Toelichting bij het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen).

Nota van toelichting bij ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen ( PDF | 49 pagina's | 408 kB )