Geen beroep in cassatie bate als gevolg van kwijtschelding schuld

Toelichting van 29 april 2020, nr. 2020-0000078384, op het niet instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het Hof) van 31 maart 2020, nrs. 19/00523, ECLI:NL:GHARL:2020:2781.