Subsidiebeschikking voor ondersteuning Kenniscentrum Bedrijfsovername

Besluit op een aanvraag voor subsidie voor de uitvoering van voorbereidende activiteiten voor het opzetten van Kenniscentrum Bedrijfsovername door het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).