Mandaatbesluit WODC 2020

Besluit van de algemeen directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van 2 november 2020 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit WODC 2020).

Geldend van 20 september 2019 t/m heden.