Besluit aanvullende tegemoetkoming werkelijke schade bij O/GS

Dit besluit regelt dat de Belastingdienst/Toeslagen een aanvullende tegemoetkoming voor werkelijk geleden schade kan toekennen aan een ouder die onterecht de kwalificatie opzet of grove schuld heeft gekregen bij het aanvragen van een persoonlijke betalingsregeling voor een kinderopvangtoeslag-schuld.