Boetebesluit Stichting European New University

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurt een brief aan de Stichting European New University. In de brief staat het besluit een bestuurlijke boete op te leggen voor het onterecht verlenen van graden.