Boetebesluit University Institute for International and European studies

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurt een brief aan de University Institute for International and European studies - EESV. In de brief staat het besluit een bestuurlijke boete op te leggen voor het onterecht verlenen van graden.