Zienswijze Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op herindelingsadvies Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

Zienswijze van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op het herindelingsadvies Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis waarbij met ingang van 1 januari 2022 de genoemde gemeenten worden samengevoegd tot één nieuwe gemeente, de gemeente Land van Cuijk.