Besluit Ontheffing Breathomix B.V. voor ademtest BreathBase

In dit document vindt u het besluit van het ministerie van VWS over het ontheffingsverzoek inzake artikel 8 Wet op de medische hulpmiddelen (wmh) van Breathomix BV voor de SARS-CoV-2 ademtest BreathBase.