Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Besluit tot wijziging van het besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in verband met het niet van toepassing zijn van bepaalde informatieverplichtingen, vanwege de bescherming van de wezenlijke belangen van de landsverdediging en nationale veiligheid.