Fiche 2 Besluit Europees Partnerschap voor Metrologie

Fiche (document) van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Het vorostel gaat over deelname van de Unie aan het ‘European Partnership on Metrology’. Dit is een van de geïnstitutionaliseerde partnerschappen onder het negende Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie, Horizon Europe.