Koninklijk besluit over ontwerpbesluit eisen examenvoertuigen en aanvraagprocedure VvG

Koninklijk besluit over wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met een aanpassing van de eisen aan examenvoertuigen, enkele terminologische aanpassingen en enkele aanpassingen in de procedure betreffende de aanvraag van een verklaring van geschiktheid.