Subsidiebeschikking 'Leve het geven - instrument voor matched crowdfunding'

Minister Van Engelshoven beslist op de aanvraag van Platform ACCT om subsidie voor 'Leve het geven - instrument voor matched crowdfunding'.