Besluit tot wijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol

Het ontwerpbesluit gaat over wijziging van de grens van het luchthavengebied vanwege de verdubbeling van rijbaan Quebec en over verbetering van de beveiliging van de luchthaven.