Ontheffing BD Veritor™ System for Rapid Detection of SARS-CoV-2

In deze publicatie vindt u het besluit op de aanvraag voor ontheffing ex artikel 8 van de Wet op de medische hulpmiddelen (Wmh) voor BD Veritor™ System for Rapid Detection of SARS-CoV-2.

Het gaat om een tijdelijke ontheffing voor een antigeen-sneltest waarmee mensen zichzelf op corona kunnen testen.