Besluit voor wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving

Het besluit gaat over de invoering van stortverboden voor een aantal categorie├źn van afvalstoffen wanneer daarvoor betere verwerkingsmethoden beschikbaar zijn.