Besluit op subsidieverzoek 'Projecten SIGN 2021-2025'

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een besluit genomen op een verzoek om subsidie van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN). Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.