Besluit subsidieverzoek kennisontwikkeling behoud kerkgebouwen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed besluit op de subsidieaanvraag voor het project '(Be)houd je kerkgebouw 2021' van de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland.