Ontwerp-Besluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving

Ontwerp-BesluitĀ om het Besluit bouwwerken leefomgeving te wijzigen. De wijziging is nodig om op daken van gebouwen maatregelen te kunnen nemen in het kader van duurzaamheid. Het ontwerp-Besluit is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.