Besluit tot wijziging van het Besluit energie vervoer in verband met de implementatie van Richtlijn(EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018

Het besluit gaat over bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnenen voor de uitvoering  van het Klimaatakkoord.