Memorie van antwoord Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen

Minister Visser (IenW) reageert op de bevindingen van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen.