Besluit op aanvraag projectsubsidie activiteiten beleidsperiode 2021-2024

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit op een verzoek om subsidie voor een project ten behoeve van activiteiten in de beleidsperiode 2021-2024.