Besluit op subsidieverzoek Boeren met perspectief Nieuwkoop

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een besluit genomen op een verzoek om subsidie van Boeren met perspectief Nieuwkoop. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.