Besluit op subsidieverzoek Natte Teelten op waterrijk veen - project VIPNL

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een besluit genomen op een verzoek om subsidie van Natte Teelten op waterrijk veen project VIPNL. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.