Tegenbewijsregel artikel 10a Vpb

Toelichting van 7 december 2021, nr. 2021-0000252805, op het niet instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (Hof) van 19 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3139.

Tegenbewijsregel artikel 10a Vpb (PDF | 1 pagina | 86 kB)