Verzamelbesluit voorhang SZW 2022

Verzamelbesluit SZW 2022 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet. 

Verzamelbesluit voorhang SZW 2022 (PDF | 5 pagina's | 190 kB)