Ontwerpbesluit bedrijfsmiddelen Wet digitale overheid (Wdo)

Besluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo).

Ontwerpbesluit bedrijfsmiddelen Wet digitale overheid (Wdo) (PDF | 34 pagina's | 263 kB)