Besluit subsidieaanvraag verduurzaming Artis

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluit op een verzoek om subsidie voor het project 'Verduurzaam Artis: Aardgasvrij en Duurzaam Artis'.

Besluit subsidieaanvraag verduurzaming Artis (PDF | 4 pagina's | 2,6 MB)