Toelichting geen cassatie IB: verhoogde arbeidsongeschiktheidsuitkering/buitensporige last

Toelichting op het niet instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 12 april 2022, nr. 21/00243, ECLI:NL:GHARL:2022:2743.