Besluit verlenging aanvraagtermijn Cultuur Opstartlening

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit op een verzoek om verlenging van de termijn waarbinnen de Cultuur Opstartlening mag worden aangevraagd.