Besluit subsidieverzoek project ArcFieldlab

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslist op een verzoek van de Universiteit van Amsterdam om subsidie voor het project
'ArcFieldlab: innovatieve sensortechnieken voor archeologisch veldonderzoek - netwerk, kennisbank en disseminatie'.