Geen hoger beroep tegen een uitspraak waarin is geoordeeld dat op grond van de artikelen 14 en 8 van het EVRM de alleenstaande ouderkop niet kan worden teruggevorderd

Toelichting van 28 oktober 2022, nr. 2022-5, op het niet instellen van hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland (hierna: de rechtbank) van 19 oktober 2021, nr. UTR 21/2331, ECLI:NL:RBMNE:2021:5242.

Geen hoger beroep tegen een uitspraak waarin is geoordeeld dat op grond van de artikelen 14 en 8 van het EVRM de alleenstaande ouderkop niet kan worden teruggevorderd (PDF | 2 pagina's | 100 kB)