Besluit op verlenging subsidie voor project Listen2Future

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een besluit genomen op een verzoek om verlenging van subsidie voor het project Listen2Future. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.